Det beror alltid på användningsområdet och typen av cykel. Du hittar en lämplig ramberäknare här.