En montering med MIOO kostar idag 599 inklusive frakt och montering av eventuella tillbehör.