I sådana fall får du automatiskt en ny kod med det värde som motsvarar det återstående beloppet via e-post.