Vi beklagar att du har fått en felaktig leverans från oss. 

I det här fallet kan du kontakta vår kundtjänst direkt. För att säkerställa en optimal och snabb behandling behöver vi följande information från dig:


Vilken produkt saknar du? Vilken produkt levererades i stället? Här behöver vi så detaljerad information som möjligt. Det är bäst om du skickar oss en bild på fel artikel direkt via kontaktformuläret Här.