För att kunna reklamera en produkt hos oss måste du ha ett köpebevis, till exempel ett ordernummer eller kvitto, för att kunna påvisa att varan är köpt hos oss. Även om du har fått din cykel monterad i vår butik eller hos en servicepartner måste du följa dessa steg vid en reklamation!


Skicka ett mejl till service(at)bikester.se där du skriver med:

Ditt ordernummer.

En kortfattad beskrivning av varför du anser att varan ska reklameras.

En bild på skadan.

Dina kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.

Din reklamation är påbörjad. Vi strävar efter att du ska få hjälp så snart som möjligt och vi hanterar alla ärenden i turordning. Vi återkommer med information om hur du ska gå till väga för att skicka varan till oss.