Det är inte möjligt att radera ditt kundkonto helt och hållet, eftersom vi av dataskyddsskäl måste lagra vissa uppgifter, t.ex. fakturor, i vårt system under en viss tid.


Om du vill avaktivera ditt konto kan du kontakta vår kundtjänst direkt. Du kan också ange orsaken till din begäran så att vi tillsammans med dig kan hitta en lösning.